Restauració del Comet

La restauració d'aquest vaixell s'ha dut a terme seguint l'estètica original. S'han mantingut, restaurat i reproduït (quan no hi ha hagut alternativa) les peces originàries conservant tant l'estètica com els materials. El resultat de la restauració ha estat conservar la màxima originalitat en els seus detalls adaptant-se a les necessitats actuals.