Serveis

Direcció i gestió de projectes de reforma, fosa, fusteria, mecànica, electicitat, electrònica, aparellar i arborar (rigging), pintura, veles i navegació.

Especialitzacions

Recuperem i fem -mantenint i prioritzant la seva originalitat- peces de fusta,  bronze i altres metalls..

Restauració i reparació

Aconseguim els millors resultats originals possible utilizant les tecnologies del segle XXI i recuperant maneres de fer tradicionals de segles passats.

Gestió de projectes

Coordinació, assessorament i supervisió de tot tipus de projectes de construcció naval.

Especialistes amb l'aparell i arborar